STYPENDIA

W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:

  • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne,artystyczne lub sportowe;
  • Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • Stypendium Młodego Zawodowca dla  najlepszych uczniów w zawodzie.


Szkolna Komisja Stypendialna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

Członkowie Komisji:

  1. Gabriela Szmyd – Korona – Wicedyrektor – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej,
  2. Walerian Więch – członek,
  3. Jezierska Monika – członek,
  4. Kloczkowska Wioletta kl. III r – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
  5. Stanula Robert kl. IV l – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.