STYPENDIA

W ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna ubiegać się można o jedno z niżej wymienionych stypendiów:

 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne,artystyczne lub sportowe;
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • Stypendium Młodego Zawodowca dla  najlepszych uczniów w zawodzie.

Więcej informacji o stypendiach >>

Inne stypendia:Szkolna Komisja Stypendialna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

Członkowie Komisji:

 • Gabriela Szmyd – Korona – Wicedyrektor – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej,
 • Anna Michalska – członek – nauczyciel,
 • Beata Januszewska – członek – nauczyciel,
 • Monika Jezierska – członek – nauczyciel,
 • Paweł Cecuła – członek – nauczyciel,
 • Walerian Więch – członek – pedagog szkolny,
 • Klaudia Kidawa – uczeń kl. II l,
 • Klaudia Rusyn – uczeń kl. III g/l.