Praktyki w Hannoverze

weatherford

W październiku dwaj uczniowie klasy IIIw odbędą praktyki zawodowe w Hannoverze. Wyjazd jest dla naszych uczniów wyróżnieniem za funkcjonalne posługiwanie się językiem angielskim oraz za bardzo dobre oceny z przedmiotów zawodowych. Praktyki zapewnia naszym uczniom międzynarodowy koncern Weatherford. * Weatherford jest jednym ze światowych dostawców produktów i usług dla branży naftowej i gazowej, obejmujących odwierty, ocenę, realizację, produkcję i podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie szybów naftowo-gazowych, a także w zakresie budowy i eksploatacji rurociągów. Grupa prowadzi działalność w przeszło 100 krajach i  więcej…

Krosno Świet(L)ne Miasto

Krosno Świet(L)ne Miasto

W 161. rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza – Krosno świętowało swoją wielką tradycję przemysłu naftowego. Nie mogło nas tam zabraknąć! Nauczycielon u Uczniom składam serdeczne podziękowania za wysoki poziom merytoryczny, zaangażowanie i pracę przy organizacji „Świet(L)nego Miasta”. Dyrektor Joanna Kubit *** Jak było? Proszę zobaczyć na zdjęciach! Galeria Szymona Muszańskiego Galeria Tomasza Czai

Obóz ratowniczo-obronny klasy IIr

Przejdź do galerii.

W dniach 16-19 czerwca 2014 roku uczniowie klasy IIr Liceum Ogólnokształcącego, profil ratowniczo-obronny uczestniczyli w programowym obozie w Krynicy Zdroju. Głównym celem obozu było doskonalenie umiejętności ratowniczych i obronnych nabytych podczas dwóch lat nauki szkolnej. Młodzież poznała także nowe sposoby udzielania pomocy na poziomie kwalifikowanego ratownictwa. Zajęcia specjalistyczne poprowadzili ratownicy medyczni Piotr i Karol z medycznej firmy szkoleniowej „PREMED” z Jasła. Liczne ćwiczenia ze sprzętem, w grupach i indywidualnie, w dzień i w nocy pozwoliły ugruntować wiedzę i umiejętności ratownicze  więcej…

A trip to Presov – Slovakia

Przejdź do galerii.

On 13th June, the last day  of our stay in Slovakia, we went on an excursion to Presov. It is a town located only one hour from Svidnik, so we had a chance to spot some differences and similarities between both homelands. The first highlight of our tour was the visit in Slovak Technical Museum where we admired Solivar v Prešove. It is an exhibition presenting all the stages of processing brine starting with its extraction  and ending with the  więcej…

Ćwiczenia terenowe klasy IIIg

Przejdź do galerii,

W dniach 31 maja – 4 czerwca 2014 roku klasa III g Technikum Geologicznego realizowała zajęcia z zakresu ćwiczeń terenowych ogólnogeologicznych. W czasie trwania zajęć uczniowie poznawali historię geologiczną Karpat, zjawiska i procesy geologiczne na całym ich obszarze oraz formy erozyjne i akumulacyjne rzeczne i lodowcowe. Ponadto rozpoznawali i gromadzili okazy skał, z którymi zetknęli się w Karpatach Wewnętrznych. W pierwszym dniu udaliśmy się do DOLINY KOŚCIELISKIEJ. Jest to druga co do wielkości dolina walna o długości ok. 9 km długości. W  więcej…

Janosik in Slovakia

Przejdź do galerii.

In the morning on 12th June 2014 continuing our project Comenius „“My home town, my region, my native land: cultural, historical differences and similarities in the Carpathian area.” We set off to our partner school – GDH in Svidnik. We arrived there around 10.30. We were warmly welcomed by our Slovak friends. The aim of our mobility was to stage the performance „Janosik- on both sides of the Carpathians” in front of The Coucil of Parents from GDH, which was  więcej…

IIL na wycieczce w Warzycach

Przejdź do galerii.

29.05.2014 r. klasa II L (technik logistyk) zwiedzała zakład Nowy Styl Group Jasło – jeden z największych producentów krzeseł i mebli biurowych w Europie. Młodzi logistycy mieli okazję poznać profil działalności firmy, zwiedzili halę produkcyjną, zakład produkcji metalowej oraz magazyny. Uczniowie zobaczyli wszystkie strefy magazynu; w tym strefę wysokiego składowania, poszerzyli wiedzę o kwestie techniczne wyposażenia zakładu, technologii produkcji, zasad przyjęcia, magazynowania, kompletacji  i wydawania towarów. Zapoznali się z funkcjonowaniem transportu wewnątrzzakładowego. Wycieczka okazała się dla uczniów cennym źródłem wiedzy,  więcej…

Finałowa gala Comeniusa

Przejdź do galerii.

Uroczystą galą w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 10 czerwca 2014 r. oficjalnie zakończył się dwuletni projekt Comenius, realizowany przez naszą Szkołę i Gimnazjum im. Duklianskych Hrdinov ze Świdnika na Słowacji. Celem projektu było poszukiwanie kulturowych i historycznych podobieństw i różnic w obszarze Karpat. Obraz podobieństw, których niemało – oraz obraz różnic, które stały się inspiracją do wzajemnego poznawania się, do kształcenia osobowości i spojrzenia na świat… najlepiej można było zobaczyć na scenie RCKP. Tańce polskie i słowackie, język polski i  więcej…

The mobility of the Slovak group in Poland

Przejdź do galerii.

Official closing ceremony of the Comenius project On 8th June (Sunday) our friends from the partner school in Slovakia came to rehearse before the official closing ceremony of the Comenius project „Lifelong Learning Programme”. They were warmly welcomed by all the participants who gathered in our school. After a small talk, we bagan rehearsals of the performance „Janosik- on both sides of the Carpathians”. We practised every scene very patiently and the group was extremely disciplined. Together with the choreographer  więcej…

MOBILNOŚĆ NA SŁOWACJI – PILNE

Mobilność na Słowacji

Wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w mobilności na Słowacji w dniach 12-13.06.2014r (czwartek/piątek) proszeni są o dostarczenie zgody rodziców na udział w wyjeździe oraz aktualnych dokumentów dnia 10.06.2014 (wtorek): Paszport lub dowód osobisty Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego Dokumenty należy składać do opiekunów projektu: p. Doroty Płatek, p. Magdaleny Gajdy, p. Elizy Chodak oraz p. Joanny Okoniewskiej. Wymagana pisemna zgoda rodziców POBIERZ FORMULARZ >>